NYHETER

Årets Kolverik 2023

10.8.2023

Å bli kåret til «Årets Kolverik» er noe av det gjeveste du kan bli tildelt, om du har et hjerte som banker for Kolvereid. Siden Jonn Antonsen ble historiens første Kolverik i 1987, er hederen delt ut 36 ganger.

I 2023 deler kårer vi den 37. Kolverik i historien.

Publikum fremmer forslag til kandidater til «Årets Kolverik». I samarbeid med Kolvereid Vel og Kolvereid handelsstandsforening, er det Hovedkomiteen for Kolvereiddagene som avgjør hvem som får prisen.

Årets Kolverik kan tildeles både enkeltpersoner, lag og foreninger. For å kvalifisere til tittelen Årets Kolverik, må man

·       Over tid ha utvist interesse for stedet Kolvereid og deltatt aktivt i arbeidet for Kolvereid og Kolvereiddagene, samt

·       med ord og handling arbeidet for Kolvereids vekst, ve og vel og støttet opp om slikt arbeid.

Så – til Årets Kolverik 2023:

Årets Kolverik er et levende eksempel på hva enkeltmennesker kan oppnå gjennom lidenskap og arbeid. Et dyptgående engasjement og dedikert innsats for Kolvereids ve og vel, har skapt positive bølger som har berørt andre kolveriker i alle aldre. Årets Kolverik 2023 har påmange felt bidratt til å gjøre Kolvereid både tryggere, varmere og mer inkluderende.

Ja, vi drister oss til å si at både unge og gamle på Kolvereid ikke hadde følt seg like velkommen og like verdsatt, uten Årets Kolverik 2023. Årets Kolverik har satt uutslettelig preg på Kolvereid, og har gjennom flere tiår vist seg som ekte forbilder på hva som skaper samhold i lokalsamfunnet.

Herunder kan det nevnes at Årets Kolverik har vært aktiv som utøver i flere idrettsgrener som svømming, håndball og fotball helt fra barnsben. Årets Kolverik har samtidig årelang fartstid som amatørmusiker i korps. Korpskarrieren er faktisk enda lenger enn den aktive idrettskarrieren, til tross for at siste seniorkamp på fotballbanen ble gjennomført etter fylte 50 år.

Opplevelsene på idrettsarenaene, i korpset på 17. mai og under de utallige dugnadstimene som er langt ned på trivselsskapende arrangementer på Kolvereid, har gitt Årets Kolverik unik forståelse av hva nettopp lagsarbeid og dugnad betyr for lokalsamfunn. Nettopp derfor har Årets Kolverik stilt seg til rådighet for frivillige verv, og lagt ned en lang ogimponerende karriere som både trenere, styremedlemmer og ledere av ulike lag og foreninger.

·       Årets Kolverik har vært en av pådriverne for at vi i dag har både kunsgressbane og et flott, nytt og enda bedre svømmeanlegg på Kolvereid, at skistua og løypenettet i Kolvereidmarka er i god stand og at skihytta er åpen og bemannet på søndagene gjennom vinterhalvåret.

·      Årets Kolverik har eller har hatt styre- og lederverv i svømmegruppa, trimgruppa, skigruppa og Kolvereid hornmusikklag.

·      I tillegg til å ha vært fotballspiller nesten h

Mange her kjenner Årets Kolverik godt. I så fall har dere skjønt at Årets Kolverik ikke går til én person, men til to under samme tak. Du skal lete lenge etter et par som har bidratt mer til Kolvereid:

Årets Kolverik 2023 går til Heidi Klingen Lauten og Geir Lauten!